قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس گرگان و تخفیف در ترمینال رودسر

تعاونی 15 رودسر شفیعی نسب- احمدی

رودسر -> گرگان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/10/27 ساعت 11:15

اتوکار: Benz O500 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

870,000 ریال

تعاونی 15 رودسر شفیعی نسب- احمدی

رودسر -> گرگان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/10/27 ساعت 13:30

اتوکار: MAN VIP 2+1

25 صندلی خالی

870,000 ریال

تعاونی 7 رودسر شفیعی نسب-احمدی

رودسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

گرگان

شنبه

1399/10/27 ساعت 14:30

اتوکار: Benz SC457 2+2

25 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت