قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال رودسر

شرکت ترابربیتا رودسر- تعاونی 15- شفیعی نسب

رودسر -> گرگان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 11:15

اتوکار: O 500 وی آی پی(تخت شو)
رودسر،گسکرمحله،پایانه مسافربری،غرفه 2

2 صندلی خالی

695,000 ریال

شرکت ترابربیتا رودسر- تعاونی 15- شفیعی نسب

رودسر -> گرگان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی( تخت شو)
شفیعی نسب رودسر42610990-42644050-013

0 صندلی خالی

695,000 ریال

شرکت ترابربیتا رودسر- تعاونی 15- شفیعی نسب

رودسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سارئ, گرگان

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 14:30

اتوکار: ایلیارد ۴۰ نفره
رودسر،گسکرمحله،پایانه مسافربری،غرفه 2

12 صندلی خالی

395,000 ریال

رویال سفر ایرانیان رودسر احمدی

رودسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

گرگان

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 14:30

اتوکار: Renauit classicus 2+2

7 صندلی خالی

380,000 ریال

شرکت ترابربیتا رودسر- تعاونی 15- شفیعی نسب

رودسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

گرگان

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 17:00

اتوکار: بی ۹ وی آی پی(تخت شو)
رودسر،گسکرمحله،پایانه مسافربری،غرفه 2

6 صندلی خالی

695,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت