قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال املش

موسسه مسافربری شفیعی نسب املش

املش -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 12:00

اتوکار: VIP 2+1

5 صندلی خالی

600,000 ریال

موسسه مسافربری شفیعی نسب املش

املش -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2

16 صندلی خالی

360,000 ریال

موسسه مسافربری شفیعی نسب املش

املش -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 14:15

اتوکار: VIP 2+1

9 صندلی خالی

600,000 ریال

موسسه مسافربری شفیعی نسب املش

املش -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 22:00

اتوکار: classicus 2+2

20 صندلی خالی

360,000 ریال

موسسه مسافربری شفیعی نسب املش

املش -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 22:30

اتوکار: classicus 2+2

14 صندلی خالی

360,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت