قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال صومعه سرا

شرکت آریا سفر صومعه سرا -تعاونی11

صومعه سرا -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 14:30

اتوکار: مارال VIPتخت شو۲۵نفره

11 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت آریا سفر صومعه سرا -تعاونی11

صومعه سرا -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 15:15

اتوکار: مارال VIPتخت شو۲۵نفره

2 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت آریا سفر صومعه سرا -تعاونی11

صومعه سرا -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا ۳۲نفرهVIP

12 صندلی خالی

400,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت