شرکت آریا سفر صومعه سرا -تعاونی11

صومعه سرا -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا ۳۲نفرهVIP

1 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت آریا سفر صومعه سرا -تعاونی11

صومعه سرا -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:30

اتوکار: مارال VIPتخت شو۲۵نفره

6 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت آریا سفر صومعه سرا -تعاونی11

صومعه سرا -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 15:15

اتوکار: مارال VIPتخت شو۲۵نفره

8 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت آریا سفر صومعه سرا -تعاونی11

صومعه سرا -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا ۳۲نفرهVIP

12 صندلی خالی

400,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت