قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال هشتپر

شماره7 عدل تالش نصرتی

هشتپر -> تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی مارال

29 صندلی خالی

530,000 ریال

جهانگشت مهر تالش

هشتپر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Maral 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

30 صندلی خالی

530,000 ریال

جهانگشت مهر تالش

هشتپر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Maral 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

30 صندلی خالی

530,000 ریال

جهانگشت مهر تالش

هشتپر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 23:15

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

630,000 ریال

جهانگشت مهر تالش

هشتپر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 23:55

اتوکار: Scania Maral 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

530,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت