قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال هشتپر

شماره7 عدل تالش نصرتی

هشتپر -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی مارال

26 صندلی خالی

530,000 ریال

شرکت آریا سفرآسیا تالش یوسفی

هشتپر -> تهران

شهرهای بین راهی

رشت

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا وی آی پی ۳۲
روبروی پاساژ

26 صندلی خالی

530,000 ریال

شرکت آریا سفرآسیا تالش یوسفی

هشتپر -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی ۳۲
روبروی پاساژ

8 صندلی خالی

530,000 ریال

شرکت آریا سفرآسیا تالش یوسفی

هشتپر -> تهران

شهرهای بین راهی

رشت

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا وی آی پی۳۰
روبروی پاساژ

24 صندلی خالی

530,000 ریال

جهانگشت مهر تالش

هشتپر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Maral 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

30 صندلی خالی

530,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت