قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس لاهیجان به تهران

مسافربری صمدی نماینده آرتا سبلان

لاهیجان (گیلان ) -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 14:45

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره VIP
شماره تماس 01342420850

6 صندلی خالی

470,000 ریال

مسافربری صمدی نماینده آرتا سبلان

لاهیجان (گیلان ) -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 15:45

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره VIP
شماره تماس 01342420850

6 صندلی خالی

470,000 ریال

مسافربری صمدی نماینده آرتا سبلان

لاهیجان (گیلان ) -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 16:15

اتوکار: اسکانیا عادی ۴۴ نفره

16 صندلی خالی

280,000 ریال

مسافربری صمدی نماینده آرتا سبلان

لاهیجان (گیلان ) -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 20:00

اتوکار: ولوعادی۴۴ نفره
ترمینال لاهیجان دفتر مسافربری صمدی(تلفن:52-01342420850)

18 صندلی خالی

280,000 ریال

مسافربری صمدی نماینده آرتا سبلان

لاهیجان (گیلان ) -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره VIP

9 صندلی خالی

470,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت