قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال لاهیجان

رویال سفر ایرانیان (فلکرو)

لاهیجان (گیلان ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 07:15

اتوکار: Volvo VIP 2+1

3 صندلی خالی

560,000 ریال

سیروسفر یگانه

لاهیجان (گیلان ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 07:45

اتوکار: Scania classicus 2+1

9 صندلی خالی

470,000 ریال

سیروسفر یگانه

لاهیجان (گیلان ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 08:15

اتوکار: Scania classicus 2+1

9 صندلی خالی

470,000 ریال

سیروسفر یگانه

لاهیجان (گیلان ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 08:45

اتوکار: classicus 2+1

0 صندلی خالی

470,000 ریال

رویال سفر ایرانیان (فلکرو)

لاهیجان (گیلان ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 09:00

اتوکار: Renauit Elyad1 VIP 2+1

8 صندلی خالی

560,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت