قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سیاهکل

ترابر بی تا سیاهکل

سیاهکل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 07:45

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، شماره تماس دفتر : 01341322199

25 صندلی خالی

390,000 ریال

ترابر بی تا سیاهکل

سیاهکل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 10:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، شماره تماس دفتر : 01341322199

8 صندلی خالی

390,000 ریال

ترابر بی تا سیاهکل

سیاهکل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 14:20

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، شماره تماس دفتر : 01341322199

1 صندلی خالی

470,000 ریال

ترابر بی تا سیاهکل

سیاهکل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 23:15

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، شماره تماس دفتر : 01341322199

25 صندلی خالی

470,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت