قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سیاهکل

ترابر بی تا سیاهکل

سیاهکل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 07:45

اتوکار: classicus 2+1

3 صندلی خالی

470,000 ریال

ترابر بی تا سیاهکل

سیاهکل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 10:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: یک وعده غذای گرم

2 صندلی خالی

560,000 ریال

ترابر بی تا سیاهکل

سیاهکل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 11:15

اتوکار: classicus 2+1

4 صندلی خالی

470,000 ریال

ترابر بی تا سیاهکل

سیاهکل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 14:20

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

560,000 ریال

ترابر بی تا سیاهکل

سیاهکل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 23:16

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

560,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت