قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سیاهکل

ترابر بی تا سیاهکل

سیاهکل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 10:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، تماس : 42324481

3 صندلی خالی

470,000 ریال

ترابر بی تا سیاهکل

سیاهکل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 11:15

اتوکار: Renauit Elyad3 VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، تماس : 42324481

7 صندلی خالی

450,000 ریال

ترابر بی تا سیاهکل

سیاهکل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 14:20

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، تماس : 42324481

5 صندلی خالی

560,000 ریال

ترابر بی تا سیاهکل

سیاهکل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، تماس : 42324481

5 صندلی خالی

560,000 ریال

ترابر بی تا سیاهکل

سیاهکل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 23:15

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، تماس : 42324481

7 صندلی خالی

560,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت