قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال لنگرود

سیروسفر لنگرود مهدی پور

لنگرود -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 09:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2

12 صندلی خالی

350,000 ریال

سیروسفر لنگرود مهدی پور

لنگرود -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

350,000 ریال

سفر گستر ایرانیان لنگرود (شفیعی نسب)

لنگرود -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 10:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، 42533666-42533665

7 صندلی خالی

575,000 ریال

تعاونی 7 عدل شفیعی نسب لنگرود

لنگرود -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 10:40

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

350,000 ریال

سیروسفر لنگرود مهدی پور

لنگرود -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 11:00

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت