قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال لنگرود

لوان نور تعاونی 8 لنگرود شفیعی نسب

لنگرود -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

تهران

جمعه

1399/05/17 ساعت 17:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، همراه پک بهداشتی -لنگرود میدان شهید املاکی42533666 توقف در رشت

5 صندلی خالی

480,000 ریال

رویال سفر لنگرود مهدی پور

لنگرود -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/17 ساعت 17:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع

6 صندلی خالی

575,000 ریال

آسیا سفر لنگرود (شفیعی نسب)

لنگرود -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

تهران

جمعه

1399/05/17 ساعت 18:15

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، همراه پک بهداشتی -لنگرود میدان شهید املاکی42533666

7 صندلی خالی

480,000 ریال

سیروسفر لنگرود مهدی پور

لنگرود -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/17 ساعت 18:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

7 صندلی خالی

480,000 ریال

تعاونی 7 عدل شفیعی نسب لنگرود

لنگرود -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/17 ساعت 19:30

اتوکار: classicus 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، همراه با پک بهداشتی-لنگرود-میدان شهید املاکی42533666-42533665

8 صندلی خالی

480,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت