قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال لنگرود

آسیا سفر لنگرود (شفیعی نسب)

لنگرود -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:15

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، همراه پک بهداشتی -توقف در رشت-لنگرود میدان شهید املاکی42533666

4 صندلی خالی

600,000 ریال

آسیا سفر لنگرود (شفیعی نسب)

لنگرود -> یزد

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 12:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

3 صندلی خالی

730,000 ریال

لوان نور تعاونی 8 لنگرود شفیعی نسب

لنگرود -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 17:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، همراه پک بهداشتی -توقف در رشت-لنگرود میدان شهید املاکی42533666

7 صندلی خالی

600,000 ریال

آسیا سفر لنگرود (شفیعی نسب)

لنگرود -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 18:15

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، همراه پک بهداشتی -توقف در رشت-لنگرود میدان شهید املاکی42533666

12 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت