قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال لنگرود

تعاونی ۱۱ آریاسفر آسیا لنگرود مهدی پور

لنگرود -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

850,000 ریال

تعاونی 7 عدل شفیعی نسب لنگرود

لنگرود -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 14:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، همراه با پک بهداشتی(میدان شهید املاکی 42533666)

11 صندلی خالی

850,000 ریال

رویال سفر لنگرود مهدی پور

لنگرود -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 16:00

اتوکار: Volvo VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

1,535,000 ریال

تعاونی 7 عدل شفیعی نسب لنگرود

لنگرود -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 16:15

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، املاکی-42533666 -42533665

6 صندلی خالی

1,535,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت