قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس ارومیه به اربیل

بین المللی نیل چشم گستر

ارومیه -> اربیل (عراق)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/23 ساعت 08:25

اتوکار: VIP 2+1
جهت هماهنگی : سلیمانزاده 09141650288

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

شرکت بین المللی همسفرتندروارومیه

ارومیه -> اربیل

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/23 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا ویژه ۴۴ نفره

42 صندلی خالی

1,000,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> اربیل (عراق)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/23 ساعت 08:45

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

بین المللی نیل چشم گستر

ارومیه -> اربیل (عراق)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/23 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1
جهت هماهنگی : سلیمانزاده 09141650288

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

950,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت