قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس ارومیه به اربیل

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> اربیل (عراق)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:30

اتوکار: Hyundai 2+1

0 صندلی خالی

1,000,000 ریال

بین المللی نیل چشم گستر

ارومیه -> اربیل (عراق)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1
جهت هماهنگی : سلیمانزاده 09141650288

0 صندلی خالی

1,000,000 ریال

شرکت بین المللی همسفرتندروارومیه

ارومیه -> اربیل

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ صندلی

0 صندلی خالی

1,000,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> اربیل (عراق)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,000,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> اربیل (عراق)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 09:15

اتوکار: Hyundai 2+1

4 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت