قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

تک سفر ایرانیان (عطائی)

ارومیه -> یزد

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1399/07/04 ساعت 13:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
با مانیتوراختصاصی،اینترنت و پذیرایی رایگان با ارائه پک بهداشتی(عطاری)09148010914

20 صندلی خالی

1,230,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> یزد

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1399/07/04 ساعت 15:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
مانیتوراختصاصی,پذیرایی طول مسیرواینترنت رایگان(جلید)

17 صندلی خالی

1,230,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> یزد

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1399/07/04 ساعت 15:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,230,000 ریال

میهن نور ارومیه

ارومیه -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 18:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

16 صندلی خالی

1,230,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت