قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

قزوین

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 13:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی وارائه پک بهداشتی(جودتی)

18 صندلی خالی

850,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

قزوین

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 13:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

850,000 ریال

تک سفر ایرانیان (عطائی)

ارومیه -> یزد

شهرهای بین راهی

قزوین

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 13:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت، (سعید عطاری) 09148010914

18 صندلی خالی

900,000 ریال

تک سفر ایرانیان (عطائی)

ارومیه -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

قزوین

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 14:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت، (فرجی ) 09148010914

20 صندلی خالی

900,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> یزد

شهرهای بین راهی

قزوین

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 15:00

اتوکار: MAN VIP 2+1

25 صندلی خالی

850,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت