قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

قزوین

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 23:30

اتوکار: VIP 2+1

21 صندلی خالی

850,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

قزوین

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوراختصاصی,پذیرایی طول مسیرواینترنت رایگان(شیخ مرجانی)

12 صندلی خالی

850,000 ریال

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

قزوین

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 23:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
MAN0جدید)تخت شو مانیتور10اینچی/بلوتوث 09908149930و09908149931

20 صندلی خالی

860,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

قزوین

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 23:59

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوراختصاصی,پذیرایی طول مسیرواینترنت رایگان(فتح اله زاده)

11 صندلی خالی

850,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

قزوین

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 23:59

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

850,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت