قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> ساری

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 15:45

اتوکار: Scania classicus 2+1
تک صندلی(VIP)نجفی

26 صندلی خالی

1,140,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> گرگان

شهرهای بین راهی

ساری

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 16:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

1,140,000 ریال

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> گرگان

شهرهای بین راهی

ساری

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 16:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
از مسیر جاده هراز تلفن رزرو:09144482654

30 صندلی خالی

1,140,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت