قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> ساری

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 15:45

اتوکار: Scania classicus 2+1
تک صندلیVIP(نجفی)

26 صندلی خالی

950,000 ریال

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> گرگان

شهرهای بین راهی

ساری

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 16:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
ازمسیرهرازباپذیرایی طول مسیر(طلوع مهر)

28 صندلی خالی

950,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت