قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> ساری

شهرهای بین راهی

چالوس

شنبه

1399/04/21 ساعت 15:45

اتوکار: Scania classicus 2+1
تک صندلی(VIP)نجفی

25 صندلی خالی

1,020,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت