قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

تک سفر ایرانیان (عطائی)

ارومیه -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

اصفهان

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:00

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت، (بافنده) 09148010914

23 صندلی خالی

1,080,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیرکردستان باپذیرایی طول مسیر(روشن)

20 صندلی خالی

1,080,000 ریال

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 17:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
تک صندلی(فرجی)

0 صندلی خالی

850,000 ریال

کجاوه (آسیا سفر)

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 17:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، از مسیر اتوبان تبریزبا پذیرایی کامل32332853

18 صندلی خالی

1,080,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 18:00

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی ازمسیرتبریز(مهدیان)

20 صندلی خالی

1,080,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت