قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال ارومیه

تک سفر ایرانیان (عطائی)

ارومیه -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

اصفهان

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:00

اتوکار: VIP 2+1
تخت شو با اینترنت و پذیرایی رایگان و ارائه پک بهداشتی 09148010914

0 صندلی خالی

1,630,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیرکردستان باپذیرایی طول مسیر(هاشمی)

25 صندلی خالی

1,630,000 ریال

کجاوه (آسیا سفر)

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 16:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، از مسیر کردستان باپذیرایی کامل09148249130

25 صندلی خالی

1,600,000 ریال

      تاریخ حرکت