قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

عصرایرانیان نور

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 09:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

120,000 ریال

ایمن سفر ایرانیان

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 10:00

اتوکار: Benz C457 2+2
تلفن رزرو:32331888

32 صندلی خالی

120,000 ریال

ایمن سفر ایرانیان

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:00

اتوکار: Benz C457 2+2
تلفن رزرو:32331888

25 صندلی خالی

120,000 ریال

عصرایرانیان نور

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

120,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت