قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

سیروسفر ارومیه

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 13:30

اتوکار: Benz C457 2+2

25 صندلی خالی

140,000 ریال

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

140,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت