قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 14:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن رزرو تلفن رزرو 091444865

20 صندلی خالی

1,500,000 ریال

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 15:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
تک صندلی(VIP)علیدوست

26 صندلی خالی

1,200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت