قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1
کرمانشاه /قازانچی /تلفن رزرو 09144482654

8 صندلی خالی

1,500,000 ریال

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 15:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، تک صندلی(VIP)وکیل زاده

17 صندلی خالی

1,200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت