قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اراک و تخفیف در ترمینال ارومیه

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

اراک

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیرکردستان باپذیرایی طول مسیر(مهدیان)

6 صندلی خالی

1,250,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

اراک

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 15:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,250,000 ریال

کجاوه (آسیا سفر)

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

اراک

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 16:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، از مسیر کردستان با پذیرایی کامل32332853

23 صندلی خالی

1,250,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت