قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

اراک

جمعه

1399/08/02 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیرکردستان باپذیرایی طول مسیر(هاشمی)

19 صندلی خالی

1,000,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

اراک

جمعه

1399/08/02 ساعت 15:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

اراک

جمعه

1399/08/02 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1
برای خرید با شماره تلفن 09372973548 تماس بگیرید

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تعاونی 17 پیک صبا

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

اراک

جمعه

1399/08/02 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع، مهدیان از مسیر کردستان

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت