قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بندرانزلی و تخفیف در ترمینال ارومیه

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> لنگرود

شهرهای بین راهی

بندرانزلی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,260,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> لنگرود

شهرهای بین راهی

بندرانزلی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی وپذیرایی طول مسیر(ستاری)

15 صندلی خالی

1,250,000 ریال

تعاونی 17 پیک صبا

ارومیه -> لنگرود

شهرهای بین راهی

بندرانزلی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1

15 صندلی خالی

1,250,000 ریال

      تاریخ حرکت