قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

تعاونی 17 پیک صبا

ارومیه -> پیرانشهر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 14:00

اتوکار: Scania 2+2
صمیمی 32339984-044

25 صندلی خالی

150,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت