قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سردشت و تخفیف در ترمینال ارومیه

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> سردشت (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 13:00

اتوکار: Benz classicus 2+2
کلاسیک (احمدی)

25 صندلی خالی

330,000 ریال

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> سردشت (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 16:00

اتوکار: Benz classicus 2+2
کلاسیک (کامران)

25 صندلی خالی

330,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت