قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> سردشت (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:00

اتوکار: Benz classicus 2+2
جفت صندلی(احمدی)

25 صندلی خالی

260,000 ریال

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> سردشت (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 16:00

اتوکار: Benz classicus 2+2
جفت صندلی(کامران)

25 صندلی خالی

260,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت