قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> شاهین دژ

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

180,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> شاهین دژ

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 15:15

اتوکار: classicus 2+2

38 صندلی خالی

180,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> شاهین دژ

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 16:15

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

180,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> شاهین دژ

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 17:15

اتوکار: classicus 2+2

37 صندلی خالی

180,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت