قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس چالدران و تخفیف در ترمینال ارومیه

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> چالدران

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 10:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2

25 صندلی خالی

240,000 ریال

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> چالدران

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 15:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2

25 صندلی خالی

240,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت