قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

میهن نور ارومیه

ارومیه -> پلدشت

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 06:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

190,000 ریال

میهن نور ارومیه

ارومیه -> پلدشت

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 09:15

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

190,000 ریال

میهن نور ارومیه

ارومیه -> پلدشت

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

190,000 ریال

میهن نور ارومیه

ارومیه -> پلدشت

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 14:15

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

190,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت