قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سنندج و تخفیف در ترمینال ارومیه

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> سنندج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 11:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
تخت شو /بسته پذیرایی(غفوری)

19 صندلی خالی

930,000 ریال

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

سنندج

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 15:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
تک صندلی/بسته پذیرایی(علی دوست)

25 صندلی خالی

830,000 ریال

ایران پیما ارومیه(تعاونی یک)

ارومیه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سنندج

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 19:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
اسکانیا سه محور تک صندلی با بسته پذیرایی و اینترنت رایگان - طالبی

24 صندلی خالی

830,000 ریال

      تاریخ حرکت