قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> سنندج

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 11:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
MARALتخت شو (محمدزاده)

18 صندلی خالی

740,000 ریال

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

سنندج

شنبه

1399/04/21 ساعت 14:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
تلفن رزرو 09144482654

26 صندلی خالی

640,000 ریال

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

سنندج

شنبه

1399/04/21 ساعت 15:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
تک صندلی(VIP)پیری

16 صندلی خالی

660,000 ریال

ایران پیما ارومیه(تعاونی یک)

ارومیه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سنندج

شنبه

1399/04/21 ساعت 19:30

اتوکار: classicus 2+1
اسکانیا مارال تک صندلی با بسته پذیرایی - طالبی

10 صندلی خالی

660,000 ریال

موسسه ايران پيما اروميه تعاونى 1

ارومیه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سنندج

شنبه

1399/04/21 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا تک صندلی
اسکانیاVIPمارال تک صندلی،با بسته پذیرایی(طالبی)

14 صندلی خالی

660,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت