قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس ارومیه به سنندج

ایمن سفر ایرانیان

ارومیه -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

سنندج

شنبه

1398/01/31 ساعت 14:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
خرم آباد از مسیر کرمانشاه - الشتر تردد می کند

14 صندلی خالی

550,000 ریال

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سنندج

شنبه

1398/01/31 ساعت 16:15

اتوکار: MAN VIP 2+1
تخت شو (پیری)

0 صندلی خالی

520,000 ریال

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سنندج

شنبه

1398/01/31 ساعت 18:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
تخت شو با توشه سفری(علیوند)

23 صندلی خالی

520,000 ریال

ایران پیما ارومیه(تعاونی یک)

ارومیه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سنندج

شنبه

1398/01/31 ساعت 19:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
اسکانیا تک صندلی

9 صندلی خالی

460,000 ریال

موسسه ايران پيما اروميه تعاونى 1

ارومیه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سنندج

شنبه

1398/01/31 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا تک صندلی

13 صندلی خالی

460,000 ریال

میهن نور ارومیه

ارومیه -> کرمانشاه

%4 تخفیف

شهرهای بین راهی

سنندج

شنبه

1398/01/31 ساعت 19:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
تک صندلی . 04432331735

7 صندلی خالی

422,400 ریال

422,400 ریال
ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سنندج

شنبه

1398/01/31 ساعت 20:15

اتوکار: Scania classicus 2+1
تک صندلی-نجفی

10 صندلی خالی

450,000 ریال