قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیرکردستان باپذیرایی طول مسیر(فرح بخش)

11 صندلی خالی

850,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 15:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

15 صندلی خالی

850,000 ریال

کجاوه (آسیا سفر)

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 16:00

اتوکار: MAN VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، از مسیرکردستان بااتوبوس مانیتور دار با پذیرایی کامل09148249130

0 صندلی خالی

850,000 ریال

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 16:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
تک صندلی(VIP)نجفی

23 صندلی خالی

720,000 ریال

ایران پیما ارومیه(تعاونی یک)

ارومیه -> همدان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 19:15

اتوکار: Scania classicus 2+1
اسکانیا مارال تک صندلی همراه با بسته پذیرایی

28 صندلی خالی

720,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت