قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیرکردستان باپذیرایی وارائه پک بهداشتی(اکبرزاده)

22 صندلی خالی

850,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 15:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

850,000 ریال

کجاوه (آسیا سفر)

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 15:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
باپذیرایی کامل09148249130بیرقی

16 صندلی خالی

850,000 ریال

تعاونی 17 پیک صبا

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع، مهدیان(از مسیر کردستان) پک بهداشتی

25 صندلی خالی

850,000 ریال

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
تک صندلی(VIP)نجفی

26 صندلی خالی

720,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت