قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

تک سفر ایرانیان (عطائی)

ارومیه -> یزد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت، (علی مردانی) 09148010914

22 صندلی خالی

1,380,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> یزد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:00

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی وپذیرایی رایگان(نصیرپور)

9 صندلی خالی

1,380,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> یزد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی,اینترنت وپذیرایی(نصیرپور)

0 صندلی خالی

1,380,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت