قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس بوکان به تهران

شرکت تعاونی شماره یک ایران پیما بوکان

بوکان -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 20:00

اتوکار: ولووتی ایکس۴۲نفره
بلوار میاندوآب ترمینال شهرداری04446254000یا04446253000

25 صندلی خالی

385,000 ریال

سعادت بوکان (تعاونی7)

بوکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 21:00

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی

3 صندلی خالی

380,000 ریال

شرکت تعاونی شماره یک ایران پیما بوکان

بوکان -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانیادورسا مانیتور داراختصاصی۲۵صندلیVIP
بلوار میاندوآب ترمینال شهرداری04446254000یا04446253000

13 صندلی خالی

660,000 ریال

شرکت گیتی پیما بوکان

بوکان -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 21:00

اتوکار: VOLVOTXپذیرایی رایگان
محل سوارشدن پایانه بزرگ بین شهری 04446233428

0 صندلی خالی

385,000 ریال

سعادت بوکان (تعاونی7)

بوکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، مارال تخت شو

17 صندلی خالی

660,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت