قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ارومیه و تخفیف در ترمینال بوکان

شرکت گیتی پیما بوکان

بوکان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/10/27 ساعت 07:00

اتوکار: VOLVOTX

31 صندلی خالی

210,000 ریال

شرکت گیتی پیما بوکان

بوکان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/10/27 ساعت 08:30

اتوکار: بنز ویژه۴۵۷ -۳۸ نفر
محل سوارشدن پایانه بزرگ بین شهری 04446233428

34 صندلی خالی

210,000 ریال

شرکت گیتی پیما بوکان

بوکان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/10/27 ساعت 10:15

اتوکار: ولوو B9 تک صندلیVIP
محل سوارشدن پایانه بزرگ بین شهری 04446233428

23 صندلی خالی

250,000 ریال

      تاریخ حرکت