قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بوکان

شرکت گیتی پیما بوکان

بوکان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 07:00

اتوکار: بنز ویژه۴۵۷ -۳۸ نفر
محل سوارشدن پایانه بزرگ بین شهری 04446233428

38 صندلی خالی

170,000 ریال

شرکت گیتی پیما بوکان

بوکان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 08:30

اتوکار: بنز ویژه۴۵۷
محل سوارشدن پایانه بزرگ بین شهری 04446233428

40 صندلی خالی

170,000 ریال

شرکت گیتی پیما بوکان

بوکان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 10:30

اتوکار: ولوو B9 تک صندلیVIP
محل سوارشدن پایانه بزرگ بین شهری 04446233428

24 صندلی خالی

200,000 ریال

شرکت گیتی پیما بوکان

بوکان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 13:30

اتوکار: بنز ویژه۴۵۷ -۳۸ نفر
محل سوارشدن پایانه بزرگ بین شهری 04446233428

35 صندلی خالی

170,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت