قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خوی

خوی سفر(عصر ایران)

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/27 ساعت 23:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی، آقای رضا وحمید عیوضلو36250701

4 صندلی خالی

770,000 ریال

تعاونی 4 (خوش سفر خوی)

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/27 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، آقای جعفر لو/خوشبهاری

4 صندلی خالی

770,000 ریال

تعاونی 4 (خوش سفر خوی)

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/27 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، آقای زینال خانی/فتحعلیلو

1 صندلی خالی

770,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت