قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس خوی به تهران

تعاونی 4 (خوش سفر خوی)

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی، آقای فیروز ولیزاده

1 صندلی خالی

770,000 ریال

تعاونی 4 (خوش سفر خوی)

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 20:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / شارژر یو اس بی، آقای بهمن عیوضلو

2 صندلی خالی

770,000 ریال

خوی پیمان

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 21:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

24 صندلی خالی

770,000 ریال

تعاونی 4 (خوش سفر خوی)

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی، آقای افشین طالبی

7 صندلی خالی

770,000 ریال

خوی سفر(عصر ایران)

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی، خلیلی36250701

8 صندلی خالی

770,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت