قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال خوی

تعاونی 4 (خوش سفر خوی)

خوی -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 18:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، آقای نادر عابدینی

15 صندلی خالی

1,170,000 ریال

خوی پیمان

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 19:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، (همتلو -حاج حسینلو )رزرو 04436250781

24 صندلی خالی

1,170,000 ریال

خوی سفر(تعاونی 15 تی.بی.تی)

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 19:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
آقای محمود عیوضلو(بسته بهداشتی رایگان)36250701

18 صندلی خالی

1,170,000 ریال

      تاریخ حرکت