قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خوی

خوی پیمان

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 18:00

اتوکار: MAN VIP 2+1

20 صندلی خالی

770,000 ریال

خوی سفر(عصر ایران)

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 18:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، عصرایران36250701

16 صندلی خالی

770,000 ریال

تعاونی 4 (خوش سفر خوی)

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 18:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، آقای هاشم زاده/دیوان بیگی

22 صندلی خالی

770,000 ریال

خوی سفر(عصر ایران)

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 19:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
36250701آقای عسگر همتلو

12 صندلی خالی

770,000 ریال

خوی پیمان

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 19:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
حسین همتلو

22 صندلی خالی

770,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت