قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خوی

خوی پیمان

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 21:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، بسته بهداشتی رایگان (04436250781)قزنوی

15 صندلی خالی

925,000 ریال

تعاونی 4 (خوش سفر خوی)

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 22:00

اتوکار: MAN VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع، آقای افراز/موسوی

12 صندلی خالی

925,000 ریال

عصر ایران خوی (گیتی خوی)

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 22:00

اتوکار: Volvo VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، آقای چاچانلو36250921بسته بهداشتی رایگان

16 صندلی خالی

925,000 ریال

خوی سفر(تعاونی 15 تی.بی.تی)

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 22:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی، آقای جعفر علیش زاده36250701/بسته بهداشتی رایگان

10 صندلی خالی

925,000 ریال

تعاونی 4 (خوش سفر خوی)

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

13 صندلی خالی

925,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت