قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خوی

گیتی پیمای خوی (عصر ایران خوی)

خوی -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 17:00

اتوکار: classicus 2+2

31 صندلی خالی

155,000 ریال

گیتی پیمای خوی (عصر ایران خوی)

خوی -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 18:00

اتوکار: classicus 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، رضا احمدیه اسکانیا تک صندل

28 صندلی خالی

180,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت