قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین دژ

تکسفر ایرانیان شاهین دژ

شاهین دژ -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 19:30

اتوکار: Scania 2+2
اتوبوس جفت صندلی - ترمینال قاسملو 46322922-044 راننده : پریور

25 صندلی خالی

500,000 ریال

ماهان سفر ایرانیان شاهین دژ

شاهین دژ -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 20:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
آدرس ابتدای جاده بوکان نرسیده به پمپ بنزین 04446331070، از مسیر میاندواب، شلرژر اختصاصی-اینترنت رایگان-پک بهداشتی شامل دستکش و ماسک، راننده قهرمانلو

21 صندلی خالی

800,000 ریال

تکسفر ایرانیان شاهین دژ

شاهین دژ -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

800,000 ریال

تکسفر ایرانیان شاهین دژ

شاهین دژ -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 20:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
Scania Maral V.I.P مدرنترین اتوبوس ایران (ترمینال قاسملو 46322922-044)

21 صندلی خالی

800,000 ریال

موسسه ترابر بیتا شاهین دژ

شاهین دژ -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 20:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

2 صندلی خالی

800,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت