قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین دژ

عدل شاهین دژ

شاهین دژ -> ارومیه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 05:15

اتوکار: classicus 2+2

28 صندلی خالی

180,000 ریال

موسسه ترابر بیتا شاهین دژ

شاهین دژ -> ارومیه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 05:30

اتوکار: Benz C457 2+2
ترمینال قدس راننده فرجیان

35 صندلی خالی

180,000 ریال

عدل شاهین دژ

شاهین دژ -> ارومیه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 06:00

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

180,000 ریال

عدل شاهین دژ

شاهین دژ -> ارومیه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 07:00

اتوکار: classicus 2+2

35 صندلی خالی

180,000 ریال

عدل شاهین دژ

شاهین دژ -> ارومیه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 08:00

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

180,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت