قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین دژ

عدل شاهین دژ

شاهین دژ -> ارومیه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 07:00

اتوکار: classicus 2+2
ترمینال قاسملو تلفن 46322922-044

25 صندلی خالی

180,000 ریال

عدل شاهین دژ

شاهین دژ -> ارومیه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 10:30

اتوکار: classicus 2+2
ترمینال قاسملو تلفن 46322922-044

25 صندلی خالی

180,000 ریال

عدل شاهین دژ

شاهین دژ -> ارومیه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2
ترمینال قاسملو تلفن 46322922-044 اتوبوس آقای قره باغی

25 صندلی خالی

180,000 ریال

عدل شاهین دژ

شاهین دژ -> ارومیه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 14:30

اتوکار: classicus 2+2
ترمینال قاسملو تلفن 46322922-044 اتوبوس آقای پیری

25 صندلی خالی

180,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت