قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ارومیه و تخفیف در ترمینال شاهین دژ

عدل شاهین دژ

شاهین دژ -> ارومیه

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 10:30

اتوکار: Benz C457 2+2
حرکت از ترمینال قاسملو تلفن رزرو بلیط 46322922 044

35 صندلی خالی

230,000 ریال

عدل شاهین دژ

شاهین دژ -> ارومیه

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 13:30

اتوکار: Benz C457 2+2
حرکت از ترمینال قاسملو تلفن رزرو بلیط 46322922 044 راننده قره باغی

35 صندلی خالی

230,000 ریال

عدل شاهین دژ

شاهین دژ -> ارومیه

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 14:30

اتوکار: classicus 2+2
حرکت از ترمینال قاسملو تلفن رزرو بلیط 46322922 044 راننده صفری

39 صندلی خالی

230,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت