قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ماکو

تعاونی 7 عدل ماکو

ماکو -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 18:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
صفر اسکندری09145578804(پک بهداشتی رایگان)VIPشارژر اختصاصی،مانیتور دار،اینتر نت رایگان،دفتر عدل ماکو34223525

18 صندلی خالی

980,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا ماکو

ماکو -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 18:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
رامین عزیزی *** مان تختشو *** اینترنت رایگان *** تشریفات ( تعاونی چهار ماکو ) 04434227591 / 04434223172

25 صندلی خالی

980,000 ریال

ایران پیما ماکو (تعاونی 1)

ماکو -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 19:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
مجیدمختارزاده MANتخت شو/09144617769دارای اینترنت رایگانتلفن دفترماکو/04434222221

21 صندلی خالی

980,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا ماکو

ماکو -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 19:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
مراد اصغرزاده *** مان تختشو *** مانیتوردار *** تشریفات ( تعاونی چهار ماکو ) 04434227591 / 04434223172

25 صندلی خالی

980,000 ریال

تعاونی 7 عدل ماکو

ماکو -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 20:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
حسن داداش زاده09144625280(پک بهداشتی رایگان)شارژراختصاصی،مانیتوردار،اینترنت رایگان،دفتر عدل ماکو34223525

18 صندلی خالی

980,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت