قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ماکو

تعاونی 4 میهن نور آریا ماکو

ماکو -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

تبریز

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 19:00

اتوکار: Volvo VIP 2+1
شعبان نمازی *** ولوو تختشو *** اینترنت رایگان *** تشریفات ( تعاونی چهار ماکو ) 04434227591 / 04434223172

15 صندلی خالی

320,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا ماکو

ماکو -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

تبریز

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 20:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
مراد قلی زاده *** مان تختشو *** مانیتوردار *** تشریفات ( تعاونی چهار ماکو ) 04434227591 / 04434223172

10 صندلی خالی

320,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت