قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ماکو

ایران پیما ماکو (تعاونی 1)

ماکو -> تبریز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:45

اتوکار: Scania classicus 2+2
سعیدصمدی /09144122062اسکانیا کلاسیک تلفن دفترماکو04434222221

25 صندلی خالی

210,000 ریال

ایران پیما ماکو (تعاونی 1)

ماکو -> تبریز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 15:00

اتوکار: Benz classicus 2+2
خلیل سبحانی 09142526459تلفن دفترماکو04434222221

25 صندلی خالی

210,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا ماکو

ماکو -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

تبریز

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 18:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
رامین عزیزی *** مان تختشو *** اینترنت رایگان *** تشریفات ( تعاونی چهار ماکو ) 04434227591 / 04434223172

20 صندلی خالی

310,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا ماکو

ماکو -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

تبریز

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 19:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
مراد اصغرزاده *** مان تختشو *** مانیتوردار *** تشریفات ( تعاونی چهار ماکو ) 04434227591 / 04434223172

22 صندلی خالی

310,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا ماکو

ماکو -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

تبریز

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 20:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
حسین میرزائی *** مان تختشو *** اینترنت رایگان *** تشریفات ( تعاونی چهار ماکو ) 04434227591 / 04434223172

20 صندلی خالی

310,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت