قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ماکو

تعاونی 7 عدل ماکو

ماکو -> ارومیه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:30

اتوکار: Benz classicus 2+2
فیض اله گنجی زاده09144621107دفتر عدل ماکو34223525

25 صندلی خالی

190,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا ماکو

ماکو -> ارومیه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 09:10

اتوکار: Benz O500 2+2
یحیی حسین زاده *** بنز اس جی *** تشریفات *** ( تعاونی چهار ماکو ) 04434227591 / 04434223172

25 صندلی خالی

190,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا ماکو

ماکو -> ارومیه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 10:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
محمد امین بیگی *** اسکانیا تک صندلی *** تشریفات *** ( تعاونی چهار ماکو ) 04434227591 / 04434223172

25 صندلی خالی

260,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا ماکو

ماکو -> ارومیه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 10:40

اتوکار: Benz C457 2+2
شیرزاد ولی پور *** بنز 457 *** تشریفات *** ( تعاونی چهار ماکو ) 04434227591 / 04434223172

25 صندلی خالی

190,000 ریال

تعاونی 7 عدل ماکو

ماکو -> ارومیه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 11:05

اتوکار: Benz classicus 2+2
شهرام محمد زاده09121612663دفتر عدل ماکو34223525

36 صندلی خالی

190,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت