قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ماکو

ایران پیما ماکو (تعاونی 1)

ماکو -> ارومیه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 05:00

اتوکار: Benz classicus 2+2
عیوض شیری /09141644157تلفن دفترماکو04434222221

26 صندلی خالی

190,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا ماکو

ماکو -> ارومیه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 05:45

اتوکار: Benz C457 2+2
غلامحسین سهرابی *** بنر 457 *** تشریفات *** ( تعاونی چهار ماکو ) 04434227591 / 04434223172

32 صندلی خالی

190,000 ریال

ایران پیما ماکو (تعاونی 1)

ماکو -> ارومیه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 06:30

اتوکار: Benz classicus 2+2
یزدان پناه09143633640تلفن دفترماکو/04434222221

41 صندلی خالی

190,000 ریال

تعاونی 7 عدل ماکو

ماکو -> ارومیه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 07:30

اتوکار: Benz classicus 2+2
توحید ابراهیم زاده09141604197***بنز457***تشریفات،دفتر عدل ماکو34223525

25 صندلی خالی

190,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا ماکو

ماکو -> ارومیه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 08:00

اتوکار: Benz C457 2+2
رضا رنجبرزاده *** بنز 457 *** تشریفات *** ( تعاونی چهار ماکو ) 04434227591 / 04434223172

25 صندلی خالی

190,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت