قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال زاهدان

تعاونی 15 ترابربیتا

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 08:15

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,850,000 ریال

تعاونی 15 ترابربیتا

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,850,000 ریال

تعاونی 15 ترابربیتا

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 08:45

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

1,100,000 ریال

      تاریخ حرکت