قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

آریاسفر زاهدان

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,470,000 ریال

آریاسفر زاهدان

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 08:15

اتوکار: classicus 2+2

44 صندلی خالی

870,000 ریال

تعاونی 15 ترابربیتا

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 08:15

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

1,470,000 ریال

تعاونی 15 ترابربیتا

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,470,000 ریال

تعاونی 15 ترابربیتا

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 08:40

اتوکار: classicus 2+2

43 صندلی خالی

870,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت