قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال زاهدان

آریاسفر زاهدان

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 06:15

اتوکار: classicus 2+2

22 صندلی خالی

1,100,000 ریال

تعاونی 15 ترابربیتا

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 06:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

1,100,000 ریال

آریاسفر زاهدان

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 06:30

اتوکار: classicus 2+2

20 صندلی خالی

1,100,000 ریال

      تاریخ حرکت