قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس زاهدان به تهران

آریاسفر زاهدان

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 07:30

اتوکار: classicus 2+2

42 صندلی خالی

420,000 ریال

آریاسفر زاهدان

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 08:00

اتوکار: classicus 2+2

42 صندلی خالی

420,000 ریال

آریاسفر زاهدان

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 08:31

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

1,230,000 ریال

پیک صبا زاهدان

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 08:35

اتوکار: classicus 2+2

44 صندلی خالی

730,000 ریال

آریاسفر زاهدان

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 08:45

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

420,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت