قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

آریاسفر زاهدان

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 08:00

اتوکار: classicus 2+2

44 صندلی خالی

420,000 ریال

آریاسفر زاهدان

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,230,000 ریال

تعاونی 15 ترابربیتا

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 08:15

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,230,000 ریال

پیک صبا زاهدان

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 08:30

اتوکار: classicus 2+2

44 صندلی خالی

420,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 08:31

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

730,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت