قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

جهان گشت مهر زاهدان

زاهدان -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 11:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

730,000 ریال

آسیاسفر زاهدان

زاهدان -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 11:10

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

730,000 ریال

لوان نور

زاهدان -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 11:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

730,000 ریال

گیتی پیما زاهدان

زاهدان -> پایانه کاوه (اصفهان )

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 13:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,120,000 ریال

728,000 ریال
همسفر شمس زاهدان

زاهدان -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

730,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت