قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال زاهدان

جهان گشت مهر زاهدان

زاهدان -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 11:00

اتوکار: classicus 2+2

44 صندلی خالی

920,000 ریال

همسفر شمس زاهدان

زاهدان -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 11:05

اتوکار: classicus 2+2

44 صندلی خالی

920,000 ریال

آسیاسفر زاهدان

زاهدان -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 11:10

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

920,000 ریال

      تاریخ حرکت