قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

جهان گشت مهر زاهدان

زاهدان -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 11:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

500,000 ریال

آسیاسفر زاهدان

زاهدان -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 11:10

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

500,000 ریال

لوان نور

زاهدان -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 11:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

500,000 ریال

لوان نور

زاهدان -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 12:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

900,000 ریال

همسفر شمس زاهدان

زاهدان -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 12:00

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

980,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت