قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

شماره 7عدل زاهدان

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 08:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

600,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

آریاسفر زاهدان

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 08:15

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

آسیاسفر زاهدان

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت