قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس مشهد و تخفیف در ترمینال زاهدان

گیتی پیما زاهدان

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 10:15

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,500,000 ریال

همسفر شمس زاهدان

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 11:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,500,000 ریال

شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 11:00

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه 2

25 صندلی خالی

1,500,000 ریال

      تاریخ حرکت