قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

جهان گشت مهر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

18 صندلی خالی

440,000 ریال

شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

نهبندان

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 22:15

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
جایگاه

38 صندلی خالی

270,000 ریال

243,000 ریال
شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

نهبندان

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 22:25

اتوکار: VIP تک صندلی مانیتوردار

22 صندلی خالی

440,000 ریال

396,000 ریال
جهان گشت مهر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1

20 صندلی خالی

440,000 ریال

شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 22:30

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه

25 صندلی خالی

440,000 ریال

396,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت