قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

رویال سفر ایرانیان

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بیرجند

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 19:15

اتوکار: VIP 2+1

21 صندلی خالی

530,000 ریال

نمایندگی گیتی نورد

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بیرجند

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 19:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

530,000 ریال

سیروسفردرخشان زاهدان

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بیرجند

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 19:45

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

530,000 ریال

پیک صبا زاهدان

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بیرجند

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

530,000 ریال

پیک صبا زاهدان

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بیرجند

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 20:15

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

530,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت