قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

رویال سفر ایرانیان

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بیرجند

شنبه

1399/08/03 ساعت 18:25

اتوکار: VIP 2+1

21 صندلی خالی

530,000 ریال

رویال سفر ایرانیان

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بیرجند

شنبه

1399/08/03 ساعت 18:40

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

530,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بیرجند

شنبه

1399/08/03 ساعت 19:15

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

530,000 ریال

جهان گشت مهر زاهدان

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بیرجند

شنبه

1399/08/03 ساعت 19:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

530,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بیرجند

شنبه

1399/08/03 ساعت 19:45

اتوکار: VIP 2+1

23 صندلی خالی

530,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت