قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس زاهدان به بیرجند

جهان گشت مهر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

370,000 ریال

شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:15

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
جایگاه

43 صندلی خالی

270,000 ریال

243,000 ریال
شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:15

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
جایگاه

43 صندلی خالی

200,000 ریال

180,000 ریال
شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:25

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه

24 صندلی خالی

440,000 ریال

396,000 ریال
شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:25

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه

24 صندلی خالی

200,000 ریال

180,000 ریال
شعبه لوان نور

زاهدان -> قاین (قاینات )

شهرهای بین راهی

بیرجند

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: classicus 2+2

34 صندلی خالی

270,000 ریال

جهان گشت مهر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

370,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سربیشه

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه

21 صندلی خالی

440,000 ریال

396,000 ریال
شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سربیشه

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه

21 صندلی خالی

200,000 ریال

180,000 ریال
شعبه لوان نور

زاهدان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:31

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

18 صندلی خالی

440,000 ریال

شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:45

اتوکار: VIP تک صندلی مانیتوردار
جایگاه

24 صندلی خالی

440,000 ریال

396,000 ریال
شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:45

اتوکار: VIP تک صندلی مانیتوردار
جایگاه

24 صندلی خالی

200,000 ریال

180,000 ریال