قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

آسیاسفر زاهدان

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نهبندان

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 19:00

اتوکار: classicus 2+2

38 صندلی خالی

240,000 ریال

شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

نهبندان

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
جایگاه

44 صندلی خالی

200,000 ریال

ماهان سفر ایرانیان زاهدان

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نهبندان

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 21:00

اتوکار: classicus 2+2

44 صندلی خالی

240,000 ریال

جهان گشت مهر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

نهبندان

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

250,000 ریال

شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

نهبندان

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 22:15

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
جایگاه

44 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت