قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس نهبندان و تخفیف در ترمینال زاهدان

شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

نهبندان

شنبه

1399/11/04 ساعت 07:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

43 صندلی خالی

300,000 ریال

شماره 7عدل زاهدان

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نهبندان

شنبه

1399/11/04 ساعت 11:30

اتوکار: classicus 2+2

44 صندلی خالی

300,000 ریال

شماره 7عدل زاهدان

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نهبندان

شنبه

1399/11/04 ساعت 12:30

اتوکار: classicus 2+2

44 صندلی خالی

300,000 ریال

      تاریخ حرکت