قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

ایمن سفرایرانیان شماره شش زاهدان

زاهدان -> تربت جام

شهرهای بین راهی

نهبندان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2

27 صندلی خالی

240,000 ریال

گیتی پیما زاهدان

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نهبندان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2

43 صندلی خالی

240,000 ریال

شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> تربت جام

شهرهای بین راهی

بیرجند, نهبندان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:30

اتوکار: ولووبی۱۲
جایگاه

19 صندلی خالی

200,000 ریال

پیک معتمد زاهدان

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نهبندان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

240,000 ریال

لوان نور

زاهدان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نهبندان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 14:31

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

240,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت