قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

پیک صبا زاهدان

زاهدان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

جیرفت

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2

28 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

جیرفت

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 14:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

39 صندلی خالی

300,000 ریال

سیروسفردرخشان زاهدان

زاهدان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

جیرفت

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 16:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2

36 صندلی خالی

300,000 ریال

شماره 7عدل زاهدان

زاهدان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

جیرفت

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 17:00

اتوکار: Scania 2+2

0 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

جیرفت

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 17:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

0 صندلی خالی

430,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت