قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

جیرفت

شنبه

1399/07/05 ساعت 12:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

22 صندلی خالی

510,000 ریال

459,000 ریال
میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

جیرفت

شنبه

1399/07/05 ساعت 14:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

0 صندلی خالی

360,000 ریال

324,000 ریال
لوان نور

زاهدان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

جیرفت

شنبه

1399/07/05 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+2

42 صندلی خالی

360,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

جیرفت

شنبه

1399/07/05 ساعت 17:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

40 صندلی خالی

360,000 ریال

گیتی پیما زاهدان

زاهدان -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

جیرفت

شنبه

1399/07/05 ساعت 18:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

22 صندلی خالی

510,000 ریال

408,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت