قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس جیرفت و تخفیف در ترمینال زاهدان

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

جیرفت

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

4 صندلی خالی

640,000 ریال

576,000 ریال
لوان نور

زاهدان -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

جیرفت

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1

13 صندلی خالی

640,000 ریال

512,000 ریال
میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

جیرفت

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 21:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

17 صندلی خالی

640,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت