قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

شماره یک زاهدان

زاهدان -> ایرانشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کارواندر, خاش, اسکل آباد

جمعه

1398/12/02 ساعت 18:15

اتوکار: ولوو ۴۵ نفره
جایگاه 3

23 صندلی خالی

200,000 ریال

180,000 ریال
شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

راسک, خاش, ایرانشهر

جمعه

1398/12/02 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
جایگاه

34 صندلی خالی

250,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> قصرقند

شهرهای بین راهی

نیک شهر, کارواندر, خاش, اسکل آباد, ایرانشهر

جمعه

1398/12/02 ساعت 18:45

اتوکار: ولوو۴۰نفره
جایگاه 3

17 صندلی خالی

200,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر

جمعه

1398/12/02 ساعت 19:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

40 صندلی خالی

250,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

مومان, نیک شهر, ایرانشهر

جمعه

1398/12/02 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا
جایگاه 3

29 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت