قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

شماره یک زاهدان

زاهدان -> ایرانشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کارواندر, خاش, اسکل آباد

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 05:30

اتوکار: مان
جایگاه 3

37 صندلی خالی

250,000 ریال

225,000 ریال
شماره یک زاهدان

زاهدان -> کنارک

شهرهای بین راهی

چابهار, مومان, نیک شهر, خاش, ایرانشهر

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 06:45

اتوکار: اسکانیا
جایگاه 3

41 صندلی خالی

250,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایرانشهر

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2

36 صندلی خالی

300,000 ریال

270,000 ریال
شماره یک زاهدان

زاهدان -> فنوج

شهرهای بین راهی

اسپکه, کارواندر, خاش, اسکل آباد, ایرانشهر

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا
جایگاه 3

40 صندلی خالی

250,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایرانشهر

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 09:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2

25 صندلی خالی

300,000 ریال

270,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت