قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ایرانشهر و تخفیف در ترمینال زاهدان

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 16:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

26 صندلی خالی

380,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> ایرانشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کارواندر, خاش

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 16:00

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه 3

18 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
شماره یک زاهدان

زاهدان -> ایرانشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کارواندر, خاش

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 16:00

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه 3

18 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال

      تاریخ حرکت