قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

شماره یک زاهدان

زاهدان -> ایرانشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دامن, کارواندر, خاش, اسکل آباد

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 16:00

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه 3

7 صندلی خالی

400,000 ریال

360,000 ریال
شماره یک زاهدان

زاهدان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

کارواندر, خاش, اسکل آباد, دامن

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 16:00

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه 3

7 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

نیک شهر, نیک شهر, ایرانشهر

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 17:00

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه

5 صندلی خالی

450,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> ایرانشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کارواندر, اسکل آباد, خاش

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 17:30

اتوکار: ولوو ۴۵ نفره
جایگاه 3

38 صندلی خالی

250,000 ریال

225,000 ریال
میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 18:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

32 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت