قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 17:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

40 صندلی خالی

410,000 ریال

پیک صبا زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 17:00

اتوکار: classicus 2+2
جاده قدیم

35 صندلی خالی

410,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 18:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

40 صندلی خالی

410,000 ریال

شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

راسک, ایرانشهر, خاش

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 18:30

اتوکار: ولووبی۱۲
جایگاه

34 صندلی خالی

400,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

مومان, نیک شهر, ایرانشهر, خاش, اسکل آباد

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا
جایگاه 3

41 صندلی خالی

400,000 ریال

360,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت