قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

شماره یک زاهدان

زاهدان -> کنارک

شهرهای بین راهی

مومان, نیک شهر, ایرانشهر, خاش, چابهار

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 06:00

اتوکار: VIP تک صندلی

7 صندلی خالی

720,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> کنارک

شهرهای بین راهی

چابهار, نیک شهر, ایرانشهر, خاش, مومان

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 06:00

اتوکار: VIP تک صندلی

7 صندلی خالی

600,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> کنارک

شهرهای بین راهی

مومان, نیک شهر, ایرانشهر, خاش, چابهار

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا
جایگاه 3

30 صندلی خالی

400,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> کنارک

شهرهای بین راهی

چابهار, نیک شهر, ایرانشهر, خاش, مومان

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا
جایگاه 3

30 صندلی خالی

350,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 08:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2

42 صندلی خالی

410,000 ریال

369,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت