قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

شماره یک زاهدان

زاهدان -> قصرقند

شهرهای بین راهی

نیک شهر, ایرانشهر, کارواندر, اسکل آباد, خاش

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 18:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره
جایگاه 3

26 صندلی خالی

150,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> قصرقند

شهرهای بین راهی

نیک شهر, ایرانشهر, خاش, اسکل آباد, کارواندر

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 18:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره
جایگاه 3

26 صندلی خالی

200,000 ریال

پیک صبا زاهدان

زاهدان -> چابهار

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

خاش

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 19:00

اتوکار: classicus 2+2
جاده سرباز

40 صندلی خالی

180,000 ریال

135,000 ریال
پیک صبا زاهدان

زاهدان -> چابهار

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

خاش

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1
جاده نیکشهر

19 صندلی خالی

240,000 ریال

192,000 ریال
شماره یک زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

مومان, نیک شهر, ایرانشهر, خاش

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 20:15

اتوکار: اسکانیا

42 صندلی خالی

150,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت