قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

تک سفرایرانیان زاهدان

زاهدان -> سراوان (سیستان وبلوچستان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 09:30

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

250,000 ریال

تک سفرایرانیان زاهدان

زاهدان -> سراوان (سیستان وبلوچستان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 09:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

330,000 ریال

ماهان سفر ایرانیان زاهدان

زاهدان -> سراوان (سیستان وبلوچستان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 09:50

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

250,000 ریال

تعاونی 15 ترابربیتا

زاهدان -> سراوان (سیستان وبلوچستان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 09:50

اتوکار: classicus 2+2

1 صندلی خالی

250,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> سراوان (سیستان وبلوچستان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 10:10

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

250,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت