قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سراوان و تخفیف در ترمینال زاهدان

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> سراوان (سیستان وبلوچستان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

380,000 ریال

تعاونی 15 ترابربیتا

زاهدان -> سراوان (سیستان وبلوچستان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 13:50

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

380,000 ریال

همسفر شمس زاهدان

زاهدان -> سراوان (سیستان وبلوچستان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

380,000 ریال

      تاریخ حرکت