قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

شماره یک زاهدان

زاهدان -> کنارک

شهرهای بین راهی

چابهار, مومان, ایرانشهر, خاش, نیک شهر

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 06:45

اتوکار: اسکانیا
جایگاه 3

37 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیک شهر

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 08:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2

25 صندلی خالی

350,000 ریال

315,000 ریال
شماره یک زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

مومان, ایرانشهر, کارواندر, خاش, نیک شهر

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 09:30

اتوکار: اسکانیا
جایگاه 3

41 صندلی خالی

300,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

مومان, ایرانشهر, کارواندر, خاش, نیک شهر

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 11:30

اتوکار: VIP تک صندلی

21 صندلی خالی

500,000 ریال

پیک صبا زاهدان

زاهدان -> چابهار

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیک شهر

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1
جاده نیکشهر

22 صندلی خالی

550,000 ریال

412,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت