قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

شماره یک زاهدان

زاهدان -> کنارک

شهرهای بین راهی

چابهار, مومان, ایرانشهر, خاش, نیک شهر

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 06:00

اتوکار: اسکانیا
جایگاه 3

38 صندلی خالی

280,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> کنارک

شهرهای بین راهی

چابهار, مومان, ایرانشهر, خاش, نیک شهر

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 06:45

اتوکار: اسکانیا
جایگاه 3

41 صندلی خالی

280,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> نیک شهر

شهرهای بین راهی

قصرقند, ایرانشهر, کارواندر, خاش, اسکل آباد

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 07:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره
جایگاه 3

14 صندلی خالی

280,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

نیک شهر

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 08:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

26 صندلی خالی

320,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

مومان, ایرانشهر, کارواندر, خاش, نیک شهر

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 09:30

اتوکار: اسکانیا

26 صندلی خالی

280,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت