قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس نیک شهر و تخفیف در ترمینال زاهدان

شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر, نیک شهر

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

40 صندلی خالی

450,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> قصرقند

شهرهای بین راهی

ایرانشهر, کارواندر, خاش, اسکل آباد, نیک شهر

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 18:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره
جایگاه 3

33 صندلی خالی

400,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر, نیک شهر

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا
جایگاه 3

39 صندلی خالی

400,000 ریال

      تاریخ حرکت