قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

شماره یک زاهدان

زاهدان -> کنارک

شهرهای بین راهی

چابهار, مومان, دامن, خاش, نیک شهر

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 05:45

اتوکار: VIP تک صندلی

18 صندلی خالی

500,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> کنارک

شهرهای بین راهی

چابهار, مومان, ایرانشهر, خاش, نیک شهر

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا
جایگاه 3

41 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیک شهر

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 08:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

40 صندلی خالی

350,000 ریال

315,000 ریال
شماره یک زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

مومان, ایرانشهر, کارواندر, خاش, نیک شهر

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 09:30

اتوکار: اسکانیا
جایگاه 3

39 صندلی خالی

300,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

مومان, ایرانشهر, کارواندر, خاش, نیک شهر

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 11:30

اتوکار: اسکانیا
جایگاه 3

41 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت