قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کنارک و تخفیف در ترمینال زاهدان

شماره یک زاهدان

زاهدان -> کنارک

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چابهار, مومان, نیک شهر, ایرانشهر, خاش

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 05:45

اتوکار: VIP تک صندلی

14 صندلی خالی

910,000 ریال

819,000 ریال
شماره یک زاهدان

زاهدان -> کنارک

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چابهار, مومان, نیک شهر, ایرانشهر, خاش

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا
جایگاه 3

36 صندلی خالی

520,000 ریال

468,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت