قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 16:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

860,000 ریال

688,000 ریال
میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

540,000 ریال

432,000 ریال
میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 18:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

860,000 ریال

سیروسفردرخشان زاهدان

زاهدان -> بندرعباس

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

860,000 ریال

559,000 ریال
میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

860,000 ریال

688,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت